सिँचाइमन्त्री दीपक गिरी अस्पताल भर्ना

रासस

Published on September 22, 2016 at 9:39 am

gjlgo'Qm dGqLn] kb tyf uf]kgLotfsf] zky 

/fi6«klt ljBfb]jL e08f/Ln] /fi6«klt sfof{no zLtnlgjf;df z'qmaf/ laxfg cfof]lht ljz]if ;df/f]xdf g]kfnL sfFu|];sf tkm{af6 ;/sf/df ;xefuL gjlgo'Qm !# hgf dGqLnfO{ kb tyf uf]kgLotfsf] zky u/fpg'x'Fb} . tl:a/ M k|bLk/fh jGt, /f;;

काठमाडौँ, असोज ६ गते । स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि सिँचाइमन्त्री दीपक गिरी अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ ।

अकस्मात् रक्त सञ्चारमा खराबी देखिएपछि उहाँ नर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा गए राती भर्ना हुुनुभएको मन्त्री गिरीका स्वकीय सचिव युवराज जिसीले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

डा यादव भट्ट नेतृत्वको टोलीले उहाँको उपचार गरिरहेको छ । उहाँको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार आइरहेको र दुई दिनपछि घर फर्कन सक्ने चिकित्सकको भनाइ उद्धृत गर्दै जिसीले बताउनुभयो ।

उहाँलाई भेट्न नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा शशाङ्क कोइराला, कोषाध्यक्ष एवम् शान्ति तथा पुनःनिर्माणमन्त्री सीतादेवी यादव, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहलगायत नेता अस्पताल पुग्नुभएको थियो ।

Loading...

यसमा तपाइको मत